Crestron řídicí systémy

V dnešní době je na trhu mnoho výrobců řídicích systémů. Pro zákazníka je obtížné se zorientovat a vybrat pro svůj záměr systém, který život znatelně zpříjemní a společnost, která ho kvalifikovaně nainstaluje. Naše realizace osazujeme řídicími systémy Crestron. Tento renomovaný výrobce má 40let zkušeností v oboru, čímž získává značný technologický náskok před konkurencí. Abychom dosáhli vysoké efektivity provozu budov, zaměřujeme se již ve fázi projektu na správné propojení jednotlivých systémů. Jedná se zejména o vytápění, chlazení, větrání a zastínění. V součinnosti používáme rozšiřující moduly Sator, které také dodávají naším zakázkám zaručenou kvalitu a znatelnou konkurenční výhodu. Tímto způsobem jsme schopni dosáhnout adekvátního vztahu komfort - pořizovací cena - provozní úspory.