SLUŽBY

Naše společnost se věnuje zakázkám v oblasti řídicích systémů v celém rozsahu. Jsme se svými klienty od první konzultace, vypracujeme prováděcí dokumentaci a také kompletně celou zakázku zrealizujeme, včetně zapojení a programování. Ale ani po úspěšném předání se s našimi klienty nemusíme rozloučit. Nabízíme také servisní služby v podobě záručního i pozáručního servisu a poradenské činnosti.

Konzultace

Konzultace řídícího systému Crestron.

Každý projekt zahajujeme první konzultační schůzkou, kde zjistíme vstupní požadavky klienta, představu o rozsahu a určení cílů, které má klientovi naše spolupráce poskytnout. Projdeme si společně veškeré technologie, které budou v objektu instalovány a ovládány.

Výstupem této první schůzky jsou podklady pro vytvoření a zpracování studie projektu.

Studie

Studie je v podstatě první fáze projektové přípravy, ve které je zapracován předpokládaný rozsah zakázky. Definují se ovládané technologie a počty ovládaných prvků, návrh jednotlivých komponent a způsob integrace do systému řízení.

Dle domluveného rozsahu projektu je zpracována orientační cenová nabídka zakázky.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace řídícího systému Crestron.

Po odsouhlasení orientační ceny za uvedenou zakázku dle studie zpracováváme projektovou dokumentaci, která slouží jako podklad pro realizaci. V prováděcí dokumentaci je přesně definován rozsah zakázky, ovládané prvky, zakreslení koncových prvků, podklad pro kabelovou přípravu dané instalace a definice integrovaných technologií včetně způsobu integrace. V této části je již nutná koordinace s jednotlivými profesemi, které souvisí se systémem řízení.

Realizace

Nejsme jen prodejci řídicích systémů. Rozumíme tomu, jak námi instalované systémy fungují. V našem týmu pracuje celá řada zkušených techniků. Disponujeme největším počtem certifikovaných programátorů systému Crestron v celé ČR.

Pokud se vezete luxusní limuzínou, nemusí to automaticky znamenat pohodlnou jízdu. Potřebujete ještě dobrého řidiče, který dodá luxusnímu vybavení i luxusní služby. Tato analogie přibližuje fakt, že nestačí používat nejlepší systém na světě. Stejně tak důležitá, ne-li důležitější, je schopnost chytře využít jeho možností a umět zvolit nastavení, které nejlépe vyhovuje danému zákazníkovi.

Právě tímto přístupem jsme schopni, a opravdu se nám to daří, úspěšně dokončit zakázku ke spokojenosti investora a uživatelů.

Zaškolení obsluhy

Zaškolení obsluhy na řídící systém Crestorn.

Po úspěšném dokončení zakázky je součástí předání díla odborné zaškolení obsluhy. V jeho rámci je obsluha seznámena s uživatelským rozhraním ovládací aplikace i s centrálními a automatickými funkcemi včetně jejich nastavení. 

Servis

Servis řídícího systému Crestron.

Dokončením zakázky náš vztah s klientem nekončí. Samozřejmostí je poskytování služeb v podobě záručního a pozáručního servisu, ale i v podobě odborného poradenského servisu. V případě potřeby nadstandardních servisních služeb je uzavřena dohoda o servisních službách s uvedenou maximální dobou provedení servisního zásahu a případné výměny zboží.