KOMERČNÍ PROSTORY

Integrace řídicího systému Crestron v komerčních prostorách výrazně zlepší ovladatelnost jednotlivých technologií a navíc mohou být každodenní činnosti, jako například zapnutí/vypnutí hudby nebo rozsvícení/zhasnutí osvětlení, prováděny automaticky bez potřeby lidské obsluhy. 

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s integrací systému řízení Crestron v obchodních centrech, kinosálech, divadlech a multifunkčních objektech. Velmi často integrovanými technologiemi jsou osvětlení a audio-video technika.

Osvětlení

Při použití systému řízení v komerčních prostorách pro ovládání osvětlení získáte možnost nejen veškeré světelné zóny ovládat, vzdáleně z velína, v přehledném a intuitivním uživatelském rozhraní, ale budete mít možnost využívat automatické funkce. Příkladem může být rozsvícení osvětlení při zahájení otvírací doby nebo vyvolání nastavené světelné scény při začátku promítání v kinosále, ale i při vyhlášení požárního poplachu.

Audio-video technika

Použitím systému řízení pro ovládání audio-video techniky je zjednodušena obsluha, ale i zaručen komfort pro návštěvníky komerčních center. Například v obchodním centru systém řízení automaticky spíná nebo vypíná audio-video techniku v závislosti na provozní době. Veškeré zóny ozvučení mají uložené přednastavené funkce, které jsou pak jednoduše vyvolány jedním stiskem na ovládacím panelu. Pro všechny zóny je možné přepínat vstupní signály a regulovat hlasitost podle potřeby. Vhodně zvolený zdroj hudby dokáže obchodní centrum povýšit na velmi příjemné prodejní prostory, ve kterých se návštěvníci cítí dobře a rádi se do nich vracejí. Ozvučení obchodních center je jedním z nezbytných požadavků pro získání prestižního ocenění.