INTELIGENTNÍ BUDOVA

Pomocí systému Crestron můžete zajistit správu, dohled a energy management administrativních budov, bytových domů nebo hotelů. Veškeré technologie pak navzájem spolupracují a mohou být ovládány i vzdáleně v rámci celého komplexu, ale i v rámci celosvětové sítě poboček. Rozsáhlé informace o statistikách a využitelnosti jednotlivých technologií dávají potřebné informace k rozhodovacím procesům o plánování, alokaci zdrojů, uspořádání pracovního prostředí a otázce personální. Software Ctrestron Fusion umožňuje integraci těchto technologií:

  • Osvětlení
  • Stínění
  • Vytápění nebo chlazení
  • Zabezpečení
  • Krizové hlášení
  • Audio-video komponenty

Crestron Fusion EM (Energy Management)

Crestron Fusion EM je software pro kompletní správu energetických zdrojů v celém podniku. Je určen pro organizace všech velikostí. Pro vysokoškolské areály, kancelářské budovy i hotelové komplexy. Crestron Fusion EM umožňuje snadnou analýzu spotřeby energie a správu budov.

Monitorování obnovitelných a udržitelných zdrojů

Crestron Fusion EM je nástroj pro rozhodování a použití optimálního zdroje energie. Veškerá spotřeba energií a využití zdrojů je přehledně zobrazena pomocí tabulek a grafů v reálném čase včetně záznamů uplynulých období.

Automatizace procesů

Crestron Fusion EM snižuje spotřebu energie díky automatickému vypínání osvětlení a snižování požadované teploty v místnostech bez přítomnosti osob. Zároveň ale připraví jednotlivé místnosti před dobou jejich plánovaného využití tak, aby byl zaručen komfort přítomným osobám. V intuitivním uživatelském prostředí si jednoduše nastavíte požadovanou teplotu v místnosti, případně světelnou scénu a zvolíte, kolik minut před plánovanou schůzkou mají být požadované hodnoty dosaženy. Je-li plánovaná aktivita zrušena, systémy v místnosti se přepnou do úsporného režimu.

Crestron Fusion RV (Room View)

Software Crestron Fusion RV je určen pro monitorování, ovládání a správu jednotlivých technologií v zasedacích místnostech, učebnách, přednáškových a videokonferenčních sálech, ale i v hotelových pokojích.

Monitorování audio-video techniky

V rámci jednotlivých místností můžete sledovat, ovládat, ale i plánovat údržbu AV techniky. Software nabízí sledování využitelnosti jednotlivých komponent, ale zároveň plánuje preventivní rutinní údržbu. V případě poruchy některého ze sledovaných zařízení systém odešle okamžitě upozornění na počítač, mobilní telefon nebo dotykový panel, čímž jsou minimalizovány prostoje při řešení problému.

Obsazenost místností

Součástí Crestron Fusion RV je i plánování obsazenosti zasedacích místností a pokojů. Crestron Fusion RV je integrován s Microsoft Exchange Server pro plánování a SQL Server® pro přímou integraci databáze. To umožňuje pohodlně rezervovat dané místnosti na základě informací o umístění, kapacitě a technickém vybavení. Crestron Fusion RV dále umožňuje plánování z IBM® Notes®, R25®, Google Calendar™. Zobrazení je možné v uživatelských Outlook účtech nebo na dotykovém panelu jednotlivých místností. Obsazenost místností je automaticky synchronizována jak v Outlook účtech, tak i na dotykových panelech. Pokud se nikdo na schůzku nedostaví, systém automaticky uvolní danou místnost a na dotykovém panelu je indikováno, že je místnost k dispozici.

Řízení a automatizace

V rámci jednotlivých místností, ale i celého objektu, lze nastavit automatické události, jako je například vypnutí ovládaných technologií po skončení pracovní doby. Lze předcházet problémům dříve, než nastanou, v podobě plánování preventivní kontroly zařízení v určenou dobu. Na základě informace o plánované schůzce v zasedací místnosti systém automaticky připraví místnost k používání, zajistí požadovanou teplotu v místnosti, rozsvítí světla a zapne potřebnou AV techniku. Po skončení schůzky nebo pracovní doby systém vše vypne. Na základě určitých událostí může být odesílána zpráva dané skupině příjemců.

Vzdálená technická podpora

V rámci softwaru Crestron Fusion RV je k dispozici služba vzdálené technické podpory. Uživatel může on-line komunikovat s technickou podporou, která může převzít kontrolu nad AV zařízením, a tím poskytnout potřebný servis nebo podporu ve všech místnostech v rámci celého spravovaného objektu nebo celé sítě objektů. Výhodou je možné omezení personálních sil bez snížení kvality služeb a zároveň bez zbytečné ztráty drahocenného času.

Záznamy událostí

Crestron Fusion RV může sloužit pro správu Crestron CaptureLiveHD™. Dodává tak efektivní řešení pro nahrávání a on-line distribuci z jednotlivých školení, přednášek a prezentací. Jednoduše je tak k dispozici přehled všech plánovaných a uskutečňovaných záznamů. V seznamu nahrávek je možné autorizovat a automaticky odesílat jejich obsah pomocí RSS kanálu, webových stránek, SharePoint® nebo Blackboard. Celý proces plánování, vytvoření záznamu, kódování, přezkoumání a sdílení je bezproblémový a automatizovaný.

Odesílání krizových zpráv

Crestron Fusion poskytuje platformu pro zvýšení havarijní připravenosti. Můžete zde vytvářet a uložit potřebné instrukce, bezpečnostní protokoly, obrázky a animace, které mohou být vytvořeny před vznikem krizové situace. Jednotlivé pokyny a směrování je uzpůsobeno umístění daných místností. V případě nouze bude zpráva automaticky vysílána na televize a projektory jednotlivých prezentačních místností včetně dotykových panelů.